Bermverlaging

bermverlaging onkruidborstelVeilige bermen bieden regen- en smeltwater voldoende gelegenheid van het wegdek af te stromen. Dat proces komt na verloop van tijd in gevaar, doordat bermen geleidelijk een opstaande rand langs de kant van het wegdek vormen. Dit probleem veroorzaakt in veel gevallen aquaplaining, met alle gevolgen van dien.

Op zo’n moment is het tijd om de berm te verlagen, om voor een goede afwatering te blijven zorgen.

Een berm-niveau van slechts enkele centimeters onder het wegdek is voldoende om het water van de weg in de berm te laten zakken. Bermverlaging is ook van belang voor het behoud van het asfalt.

Randschade aan asfalt ontstaat namelijk door het inzuigen van de onderbaan, wanneer deze langdurig of vaak nat of vochtig is. Het asfalt wordt dan week en brokkelt langs de randen af, en begint in het ergste geval te scheuren.

FAB wegenbeheer helpt

Bermen worden vaak verlaagt met een bermfrees of een kraan. Vaak is het dan al te laat omdat het water vaak al bij 1 tot 2 centiemeter bermhoogte aan het asfalt blijft staan. Er wordt dan met een bermfrees of een kraan vaak teveel verlaagt doordat de graszode meegetrokken kan worden met als gevolg dat er ook weer nieuw ingezaaid moet worden.  FAB Wegenbeheer heeft ook hier de juiste machine voor.