Kruipruimte uitgraven

Heeft u last van vocht- of stankoverlast in uw kruipruimte of wilt u meer ruimte onder de grond? FAB Rioolbeheer is gespecialiseerd in het leegzuigen en uitgraven van kruipruimtes en kelders. Een droge en schone kruipruimte is van groot belang voor de onderhoudsstaat van uw woning. Hierdoor wordt het risico op schimmelvorming en stankoverlast gereduceerd en voorkomen dat het water schade toebrengt aan de fundering van uw huis.

Diverse oorzaken van vochtproblemen in de kruipruimte

Vele woningen hebben last van vochtproblemen. Dit komt vooral voor bij oudere woningen, maar ook nieuwe huizen kunnen last hebben van vochtoverlast. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een hoge grondwaterstand. De kruipruimte kan vollopen met water als gevolg van hevige regenval, waardoor het rioolstelsel overbelast raakt en het water uit het riool terugloopt. Een lekke dakgoot kan ook de oorzaak zijn van een vochtige kruipruimte. Het hemelwater loopt hierdoor langs de muur naar beneden en komt uiteindelijk (ook) in de kruipruimte terecht.

Kapotte en afgescheurde riolering

Een kapotte en afgescheurde riolering is een veelvoorkomende oorzaak van vocht- en stankoverlast in de kruipruimte. Er ontstaat een open verbinding tussen de riolering en de kruipruimte, waardoor niet alleen waswater maar ook ontlasting in de kruipruimte terechtkomt. U herkent dit aan een doordringende rioollucht. Dit vraagt om vakkundig leegzuigen van de ruimte onder het huis. FAB Rioolbeheer zorgt, na reparatie van de riolering, tevens voor het aanbrengen van een schoon laagje zand, waarmee wordt voorkomen dat er kleine vliegjes vanuit de kruipruimte in uw woning komen.

Extra ruimte onder de grond creëren

Wilt u extra ruimte onder de grond scheppen? FAB Rioolbeheer kan door zand zuigen in de kruipruimte deze ruimte verdiepen, zodat u vervolgens een betonnen kelder kunt realiseren. Hiermee wint u zonder al te grote verbouwing veel ruimte en verhoogt u de waarde van uw woning.

FAB Rioolbeheer is gespecialiseerd in kruipruimte uitgraven

FAB Rioolbeheer heeft de kennis en het materiaal voor een kruipruimte uitgraven en zand zuigen kruipruimte. Uw vocht- en stankprobleem verdwijnen als sneeuw voor de zon. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van kruipruimte uitgraven? Neem dan contact op FAB Rioolbeheer voor advies of vraag geheel vrijblijvend een offerte op.