IBA Systeem

iba systeem aanleggenHet IBA systeem bestaat uit twee of drie aaneengesloten tanks. In deze tanks vindt de zuivering van het afvalwater plaats. Speciale bacteriën breken de afvalstoffen af en zuiveren het afvalwater voor ruim 90%. Deze biologische en milieuvriendelijke manier van zuiveren vraagt van de gebruiker van het systeem zorgvuldigheid in het lozingsgedrag. Gebruik bij voorkeur alleen biologisch afbreekbare middelen. Neem contact op met FAB Rioolbeheer voor meer informatie.

Plaatsen of leveren van IBA-Systeem Klasse 1, 2 of 3

Voor het plaatsen of leveren van een IBA systeem bent u bij FAB Rioolbeheer aan het goede adres, wij kijken zorgvuldig naar uw woonsituatie en overleggen met het waterschap welk IBA-systeem bij u verplicht is.

Jaarlijks controlebezoek

iba systeemFAB Rioolbeheer legt jaarlijks een onderhoudsbezoek af. Tijdens dit bezoek wordt de werking van het systeem gecontroleerd op:

  • peil van het actieve slib dat zorgt voor de zuivering; een teveel wordt verwijderd, een tekort wordt bijgevuld
  • werking van de mechanische onderdelen
  • kwaliteit van het gezuiverde water

U wordt vooraf geïnformeerd over het controlebezoek. Naast de werkzaamheden tijdens het jaarlijkse controlebezoek, wordt ongeveer één keer per jaar het slib uit de voorbezinktank leeggezogen.

Wat u verder moet weten over IBA systemen

  • Houd de putdeksels en het schakelkastje vrij toegankelijk voor de medewerkers van de onderhoudsdienst
  • Bent u van plan langere tijd van huis te zijn (minimaal 10 weken), overleg dan met de onderhoudsdienst. Het kan zijn dat het IBA systeem na terugkomst opnieuw opgestart moet worden.

Storingsnummer IBA systeem

Heeft u een storing die u niet zelf kunt oplossen, dan kunt u bellen met de storingsdienst. De storingsdienst is elke dag bereikbaar via 0518-840089.