Camera inspectie riolering

camera inspectie rioolHeeft u overlast vanuit uw rioleringsstelsel, dan heeft FAB Rioolbeheer voor u de oplossing. FAB Rioolbeheer biedt u de mogelijkheid om een visuele inspectie te laten doen door middel van camera inspectie en een vrijblijvende offerte uit te laten brengen. Zo kunt u voordelig en snel van uw rioolproblemen worden afgeholpen.

Ook een vergaand onderzoek kunnen wij u tegen een scherp tarief aanbieden. Om zonder onnodig sloop- en graafwerk uw leidingsstelsel te controleren en te inspecteren wordt er met camera’s gewerkt waarbij u een advies wordt uitgebracht. Dit kan zijn in de vorm van een periodieke reiniging of een aanpassing dan wel een vernieuwing.

camera inspectieIndien reparatie of vernieuwing noodzakelijk is wordt door FAB Rioolbeheer een vrijblijvend gespecificeerd voorstel gedaan om voor de lange termijn onnodige kosten en overlast te voorkomen.