Riool reinigen

Reinig uw riool om schade en verstoppingen te voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt zeker ook voor uw riool. Het riool reinigen is niet iets waar u iedere dag aan denkt, maar het riool is een heel belangrijke voorziening, die wel iedere dag gebruikt. Zolang alles werkt merkt u niets van uw riool. Wat zich allemaal onder de grond afspeelt om ervoor te zorgen dat afvalwater op een goede manier wordt afgevoerd is voor veel bedrijven en particulieren iets waar ze nooit over nadenken.

Als u een probleem heeft met uw riool en u wilt uw riool ontstoppen is het zaak dat u een deskundig bedrijf vindt om dat snel en adequaat voor u te doen. Nog beter is het om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Dat kan door het riool preventief te reinigen voordat er sprake is van verstopping of lekkage.

Het beheer van een rioleringssysteem

U kunt bij ons terecht voor het beheer van uw rioleringssysteem. Wij zorgen ervoor dat het riool geregeld preventief gereinigd wordt. Dit doen wij met een minimum aan overlast voor de gebruiker. Het reinigen van het rioolstelsel houdt onder meer in dat wij zorgen voor het ledigen van (druk- en infiltratie)rioleringen, dakgoten, kolken en pompputten. Indien nodig kunnen wij mechanisch eventuele obstakels verwijderen.

Is preventief reinigen altijd noodzakelijk?

Door de vervuiling van het rioolstelsel vermindert het transport van afvalwater langzaam maar zeker. Uiteindelijk kan dit resulteren in riool verstoppingen. Daarom is het zaak regelmatig te controleren of het riool nog goed functioneert en zo nodig een preventieve reiniging te laten verrichten. Hiermee voorkomt u veel ellende en dure reparatie werkzaamheden. Wij kunnen dit op deskundige wijze en tegen een redelijk tarief voor u verzorgen.

Het reinigen van de hoofdriolering

Het hoofdriool valt meestal onder verantwoordelijkheid van de gemeente over van de eigenaar van het bedrijventerrein. Rioolleidingen binnenshuis kunnen Ø200mm in diameter zijn maar buiten kunnen ze tot Ø1.500 mm en meer meten. De rioleringen tot Ø1.000mm reinigen wij met hogedruk-vacuüm wagens die bediend wordt door vakbekwame medewerkers. Buizen van nog groter formaat werken wij met afzonderlijke hogedrukwagens en vacuümwagens. Allereerst voeren wij het rioolslib richting de rioolputten. Daarna zuigen we het hieruit. Natuurlijk hoort het afvoeren van het slip ook bij onze werkzaamheden.
riool ontstoppen fab

Binnenrioleringen reinigen

U kunt ook bij ons terecht voor het reinigen van de binnenriolering. Indien nodig voorzien wij u van een tijdelijk (chemisch) toilet. Een standleiding reinigen wij bij voorkeur vanaf het dak. Wij laten alles netjes opgeruimd en bezemschoon achter en stellen ook een rapportage op. Hierdoor weet u precies wat er is gebeurd en heeft u informatie over de staat van uw riool.

Meer weten en prijsopgave

Wilt u meer weten over het reinigen van uw rioolsysteem of een idee krijgen van de kosten van een riool reinigen? U kunt altijd contact met ons opnemen voor een deskundig advies over uw riool. Voor de nodige werkzaamheden brengen wij graag een vrijblijvende offerte uit.