Olieafscheider legen

Het legen van een olieafscheider of olieputten is een vertrouwde activiteit voor ons. Wij legen deze olieputten in overleg en geheel naar wens van de klant. Het legen van de olieafscheiders kan zowel op basis van een contract als op afroep.

olieafscheider legenOnze auto’s kunnen olieafscheiders aan van alle soorten en maten. Door onze auto’s uit te rusten met extra slangen kunnen wij ook olieputten legen die zicht op langere afstand bevinden.

Waar wordt een olieafscheider gebruikt?

Hierbij kan gedacht worden aan garages, pompstations, wasstraten en terreinen van loonwerkers.
Oliehoudendafvalwater/slib is afkkomstig van bijv. waswater van auto’s, door reparatiewerkzaamheden aan auto’s e.d. Het vrijgekomen afvalwater mag niet zomaar op het riool worden geloosd. De behandeling van dit afvalwater geschied door het gebruik van een olieafscheider.

Waarom een olieafscheider legen?

Dit is een veelgestelde vraag door bedrijven die een olieput hebben. Volgens de huidige regelgeving moet er een olieafscheider geplaatst worden in elk bedrijf die gebruikt maakt van oliehoudendafvalwater/slib. Deze olieafscheider mag alleen geplaatst en gebruikt worden conform de voorschriften die vermeld zijn in de norm NEN 7089.

Een olieput mag alleen geleegd worden door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. FAB beheer is een gecertificeerd bedrijf op dit gebied en heeft hiervoor alle nodige vergunningen.